Igranje dopisnega šaha na Planet Šah

Šahovska partija

Partije se igrajo po pravilih mednarodne šahovske organizacije FIDE, razen v primerih, ko je to drugače določeno.

Vse poteze se izvajajo in prenašajo preko šahovskega strežnika ŠZS Planet šah (v nadaljevanju strežnik).

Igralec je o odigrani nasprotnikovi potezi obveščen na svoj veljaven e-mail.

Vsa naslednja pravila strežnik samodejno preverja in izvaja: mat, pat, trikratna ponovitev pozicije, premalo materiala za matiranje, pravilo 50-tih potez in prekoračitev dovoljenega časa za razmišljanje.

Ob analizi aktualnih partij je dovoljena uporaba šahovskih programov ter nasveti prijateljev ali šahovskih učiteljev/mentorjev.

Vsak igralec lahko igra na strežniku le z enim veljavnim računom!


Pravica do igranja

Pravico do igranja na strežniku imajo vsi:

— registrirani uporabniki portala ŠZS (igranje na strežniku je brezplačno!)


Igralni čas

Turnirji potekajo z naslednjimi časovnimi omejitvami:

— 30 dni začetnega časa za razmišljanje in 1 dan dodatka za vsako odigrano potezo

— za posebne turnirje po individualno določenih časovnih omejitvah


Ratingiranje

Vsi turnirji na strežniku se ratingirajo, razen, če ni posebej drugače navedeno.

Strežnik izračunava ratinge po naslednji (modificirani) formuli (predlagal jo je Jeff Sonas):

  1. We(beli) = 0,541767 + 0,001164 * (RatBeli - RatČrni) oz. We(črni) = 0,458233 + 0,001164 * (RatČrni - RatBeli).
  2. Ratinške točke (RP) = K * (RezultatPartije(W) - We).
  3. Razlika v ratingu med vsemi udeleženci turnirja je lahko maksimalno 200 točk (+- 100 točk od iRatinga turnirja).
  4. K koeficient je 20 in je stalen (se ne spreminja). Dodatna diskusija na to temo.
  5. Ratingi se obračunavajo sprotno (po vsaki končani partiji).

Ne ratingirajo se: neratingirani turnirji, tematski turnirji in zelo kratke partije.


Delitev mest

Delitev mest določa stolpec Σ (seštevek vseh točk) v turnirski tabeli po naslednjih kriterijih:

  1. Zmaga s črnimi figurami = 3 točke
  2. Zmaga z belimi figurami = 2 točki
  3. Remi = 0,5 točke obema igralcema
  4. Poraz = 0 točk za poraženca

Prijave na turnirje

V tabelah z novimi turnirji, boste opazili dva stolpca: iRating in Tol. iRating prikazuje osnovni rating turnirja, Tol. pa predstavlja maksimalno dovoljeno odstopanje od osnovnega ratinga.

Primer: iRating = 2000, Tol. = 100

Na turnir se bodo lahko prijavili igralci z ratingom, ki je do 100 točk višji oz. nižji (Tol +100/-100) od osnovnega ratinga turnirja (iRating).


Kodeks obnašanja in kazni

Neprimerna sporočila in komentarji (tudi oglaševanje izdelkov in storitev) med aktualno partijo so prepovedani.

Stalno izgubljanje partij s prekoračitvijo časa, je primer slabe prakse. Partije je potrebno zaključiti z igro, z miroljubnim dogovorom obeh igralcev o remiju ali s predajo partije.

Igranje prek več računov bo sankcionirano ter lahko pomeni (začasno/stalno) izključitev iz strežnika in izgubo vseh nedokončanih partij (kontumac).

Igranje (in s tem zavlačevanje) partij v popolnoma izgubljenih pozicijah (do mata) je pogojno dovoljeno, vendar poudarjamo, da je to primer izredno slabe prakse in kaže predvsem na tistega, ki to počne. Takšen način igranja je sicer igralčeva pravica, ne pa dolžnost! V duhu poštene in korektne igre je, da priznamo svoj poraz, ko nam situacija v partiji to nedvoumno tudi nalaga. Ta nenapisan šahovski kodeks (ki velja predvsem za počasen šah) je del stoletne tradicije, zato predlagamo, da se nam pridružite in jo negujete naprej.

Vsi zgoraj navedeni primeri lahko vodijo v znižanje igralčevega fair play ratinga.


Igralčev fair play rating

Fair play rating je viden na igralčevi kartici in je obarvan od temno zelene do živo rdeče. Ni stalen in se stalno osvežuje.

Zelena barva označuje fair igralca, če pa je rating obarvan v živo rdečo barvo, se igralec ne more (več) prijaviti na nove turnirje na strežniku.

V večini primerov strežnik sam osvežuje fair play rating, v nekaterih primerih pa lahko rating spremeni tudi pooblaščena oseba s strani ŠZS.


Razno

Za vzdrževanje strežnika in njegovo delovanje skrbi ŠZS, ki je tudi odgovorna za izvajanje vseh aktivnosti. Odločitve ŠZS oz. pooblaščene osebe s strani ŠZS so dokončne in nanje ni mogoča pritožba.

ŠZS si pridržuje pravico, da lahko kandidata za igranje na strežniku tudi zavrne. Pri zavrnitvi ni potrebno posebej pojasnjevati razlogov zanjo.

Vsak igralec s prijavo na katerikoli turnir na Planetu šah potrjuje, da je bil seznanjen z navedenimi pravili in kodeksom obnašanja in se z njimi v celoti strinja.

Pravila in kodeks obnašanja so v veljavi od 01.10.2013. ŠZS si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni zgoraj navedena pravila. Vsi igralci bodo o tem obveščeni na prvi strani Planeta šah.