ORGANI V OKVIRU ŠAHOVSKE ZVEZE SLOVENIJE

Člani Upravnega odbora Šahovske zveze Slovenije:

 • dr. Milan Brglez, predsednik
 • Milan Kneževič, častni predsednik
 • Darja Kapš, podpredsednica
 • Dušan Mes, podpredsednik
 • Gojko Musič
 • Borut Simonič
 • dr. Boris Žitnik
 • Mirko Bandelj
 • Marko Coklin
 • Adrijan Rožič
 • Jure Škoberne
 • mag. Božo Štucl

Nadzorni odbor ŠZS:

 • Silva Razlag, predsednica
 • dr. Jana Krivec
 • Slavko Vizovisek

Disciplinska komisija:

 • Jan Gantar, predsednik
 • Andrej Dobrovoljc
 • Borut Javornik
 • Franc Simonič
 • Matic Škrinjar

Predsedniki in člani komisij:

 • Strokovni svet:
 • Matjaž Mikac (predsednik), Aljoša Grosar, Adrian Mihalčišin, Matej Šebenik

 • Komisija za osnovnošolski in mladinski šah:
 • Robert Kodrič (predsednik), Mira Ambruš, Viktor Jemec, Anton Praznik, Robert Urh

 • Komisija za tekmovalni program:
 • Jože Zorko (predsednik), Jadran Hlad, Janko Narat

 • Komisija za registracijo, kategorizacijo in statutarno pravna vprašanja:
 • Simona Novak (predsednica), Boris Perkovič, Samo Rožič

 • Odbor sodnikov:
 • Bojan Arzenšek (predsednik), Marjan Drobne, Boris Žlender

 • Komisija za promocijo:
 • Darja Kapš (predsednica), Barbara Jakše Jeršič, Matjaž Mazzini, Jože Skok

Delegat FIDE:

 • dr. Milan Brglez

Sekretarka ŠZS:

 • Nina Rob